چگونه بهترین لنزها برای عکاس برتر منظره یک حس مقیاس ایجاد می کنند

۲۲ آبان ۱۳۹۶ عکاسی


چیزی وجود دارد که عکاسان منظره مبتدی اغلب به همراه آن دست و پنجه نرم می کنند. من می دانم، چون من نیز سالها به همراه آن سر و کار داشتم. این چیز ایجاد یک حس مقیاس در عکس ههست، به طوری که از لحاظ بصری جذاب به همراهشند و واقعا نگاه بیننده را به منظره جلب کنند.

این اغلب مفهوم بسیار دشواری هست، به خصوص به این دلیل که وقتی شما از لحاظ فیزیکی در محل هستید، مقیاس و درک عمق در آن نما بدیهی به نظر می رسد. اما وقتی که سعی می کنید آن را در یک تصویر ثبت کنید، چیزی اتفاق می افتد؛ آن احساس جادویی و هیبتی که حس می کردید وجود دارد از بین می رود. اینجهست که درک چگونگی هستفاده از بهترین لنزها برای عکاس برتر منظره، می تواند واقعا به دادن آن حس مقیاس، عمق، و جذابیت به تصویر شما کمک کند.

دهستان سرایی بصری یک چالش منحصر به فرد هست. فهمیدن چگونگی ثبت یک تصویر که هم معنا و هم حس مقیاس را منتقل کند، بدون این که حواس بیننده را از خود منظره پرت کند، آسان نیست.

به منظور پیشرفت به عنوان یک عکاس منظره، شما واقعا به همراهید به صورت فعال به دنبه همراهل راه هایی برای متفاوت و خاص بودن به همراهشید. به خصوص در مورد برخی از صحنه هایی که زیاد از آنها عکس گرفته شده هست (صحنه هایی که بسیار قابل دسترس هستند)، برای این که تصویر خود را منحصر به فرد کنید، به همراهید بفهمید که چگونه از یک بُعد جدید از صحنه عکس بگیرید.

مقیاس

مقیاس یک ابزار بصری برای درک اندازه هست. این ابزار به ما اجازه می دهد تا عمق ایجاد کنیم، و در انجام این کار یک المان درام را در صحنه نشان دهیم.

مقیاس مربوط به نسبت، و رابطه اندازه یک چیز به همراه چیزی دیگر هست. برجسته کردن آیتم ها به صورت هدفمند در عکستان به طوری که چشم بتواند فورا آنها را تشخیص دهد و به همراه آنها ارتبه همراهط برقرار کند، یکی از راه های ایجاد آن رابطه هست. مردم، درختان، حیوانات، ماشین ها، و غیره، همه اشیائی هستند که به یک صحنه مقیاس و نسبت می دهند.

در این تصویر، تعیین این که هر یک از المان ها بدون هیچ گونه نقطه ارجاع چقدر بزرگ یا کوچک هستند، می تواند دشوار به همراهشد.

به همراه اضافه کردن یک سوژه که بیننده بتواند فورا آن را شناسایی کند، می توانیم یک حس مقیاس به کل صحنه بدهیم.

یک المان دیگر برای تعیین مقیاس وجود دارد که می تواند به طور خلاقانه مورد هستفاده قرار گیرد، که این هست که می توانید از آن برای فریب چشم، و ایجاد یک حس مقیاس نادرست عمدی هستفاده کنید. فکر کردن به این طریق می تواند به تغییر شیوه ای که ما به طور معمول به یک صحنه نگاه می کنیم، کمک کند.

ایجاد عمق به همراه فاصله

این بخشی هست که در آن انتخاب بهترین لنز برای عکاس برتر منظره بسیار مهم می شود. لنز شما اگر به درستی مورد هستفاده قرار گیرد، می تواند ابزاری قوی برای انتقال فاصله و عمق در صحنه شما به همراهشد.

دو راه وجود دارد که در آن می توانید از فاصله به نفع خود در این زمینه هستفاده کنید:

۱- فاصله از لنز تا سوژه

۲- فاصله از سوژه تا پس زمینه

به همراه درک این که این المان ها چگونه کار می کنند، و به همراه آزمایش نحوه ترکیب بندی تصاویرتان به طوری که سوژه در مقایسه به همراه منظره اندازه درست داشته به همراهشد، قادر خواهید بود آن حس مقیاس و فاصله را به دست آورید.

چالش های هستفاده از یک لنز واید

لنز کیت رده متوسط را فراموش کنید. یک لنز واید به همراهکیفیت اولین لنزی هست که هر عکاس منظره مبتدی/ متوسط به همراهید داشته به همراهشد. دلیل آن ساده به نظر می رسد: اگر می خواهید مقدار بیشتری از منظره، و مقدار بیشتری از آنچه که در میدان دید شمهست را ثبت کنید، تا جایی که می توانید واید (به همراهز) زوم کنید.

یک لنز واید خوب برای ثبت مناظر بزرگ، هر چیزی در به همراهزه ۱۴mm تا ۲۴mm هست. بعضی از لنزها از این هم به همراهزتر هستند، اما هنگامی که شما از فاصله کانونی زیر ۱۴mm هستفاده می کنید، به طور به همراهلقوه به همراه چنان پیچیدگی صحنه ای مواجه می شوید، که در واقع مثل این هست که در آن لحظه در حال عکاس برتر به همراه یک لنز سبک فیش آی هستید.

به همراه این حال، این جایی هست که بسیاری از عکاسان منظره مبتدی اشتبه همراهه می کنند. اغلب اینطور تصور می شود که تنها به این دلیل که شما قادر به ثبت بخش زیادی از صحنه هستید، تصویر خود به خود جالب می شود. اما تنها به همراه زاویه به همراهز عکاس برتر کردن کافی نیست: شما به همراهید از المان ها در صحنه برای هدایت چشم در میان تصویر هستفاده کنید، و به بیننده یک حس عمق بدهید که به همراهعث ایجاد ارتبه همراهط به همراه تصویر می شود.

اگرچه این تصویر واید آسمان زیبه همراهیی دارد، اما فاقد یک حس عمق قابل توجه هست، که به همراهعث می شود منظره کمی تخت و مسطح به نظر برسد.

برای حل این مشکل، تکنیکی که عکاسان به همراه تجربه اغلب از آن هستفاده می کنند، هستفاده از لنز واید برای کادربندی صحنه به شیوه ای هست که المان های پیش زمینه را در عکس به پرسپکتیو بزرگتری بیاورد. مانند تصویر زیر، قرار دادن یک چیز جالب در پیش زمینه به شما اجازه می دهد تا نگاه بیننده را به سمت صحنه جلب کرده، و به آنها یک حس مکان و ارتبه همراهط به همراه منظره بدهید.

درختان ابزار پیش زمینه خوبی برای ایجاد ارتبه همراهط بین فاصله نسبی و مقیاس هستند.

فشرده سازی

فشرده سازی ایده در نظر گرفتن دو نقطه کانونی مختلف یک صحنه، و فشرده کردن آنها به همراه هم از طریق زوم کردن به همراه یک لنز تله فوتو هست. این کار یک کنترهست شدید بین پیش زمینه و پس زمینه ایجاد می کند، که می تواند شما را قادر به ایجاد یک حس مقیاس بسیار واضح تر و عمق در تصویرتان نماید.

به همراه جداسازی فاصله سوژه پیش زمینه به طور چشمگیر از پس زمینه، در واقع می توانید به همراه این حس که پس زمینه واقعا چقدر بزرگ هست، ارتبه همراهط برقرار کنید.

مزایای هستفاده از لنزهای تله فوتو/ زوم

این هدف تنها به همراه هستفاده از یک لنز تله فوتو واقعا قابل دستیابی هست. به همراه فشرده سازی پیش زمینه و پس زمینه، شما قادر به انتقال یک حس درام بزرگتر هستید – یک مولفه کلیدی در دهستان سرایی بصری.

به عنوان مثال، این دو تصویر گرفته شده توسط مارک منچ را در نظر بگیرید:

این تصویر در مورد اندازه و مقیاس آبشار هست، و حضور عکاس در این تصویر به ما اجازه می دهد تا رابطه او به همراه کل منظره را درک کنیم.

به همراه این حال، زمانی که به یک فاصله کانونی نزدیک تر زوم کنید، تصویر پویایی و احساس کاملا متفاوتی پیدا می کند. اکنون تصویر در مورد رابطه عکاس به همراه آن آبشار هست. فشرده سازی بیشتر، درام بیشتر، دهستان سرایی بیشتر، عمق بیشتر.

مولفه اصلی در اینجا فاصله کانونی لنز شمهست. فاصله کانونی شما مقدار فشرده سازی بین لنز، سوژه، و پس زمینه را تعیین می کند. هرچه فاصله کانونی طولانی تر به همراهشد، فشرده سازی بیشتر می شود. احتمالا رایج ترین لنز مورد هستفاده برای این کار، و لنزی که من هستفاده می کنم، لنز ۷۰-۲۰۰mm هست. به همراه این حال، شما چشمگیرترین فشرده سازی را به همراه هستفاده از یک فاصله کانونی بین ۲۰۰-۶۰۰mm به دست خواهید آورد.

به همراه زوم کردن به ۲۰۰mm، می توانید بر تمایز بین تپه پیش زمینه و کوه در پس زمینه تاکید کنید.

بهترین لنزهای تله فوتوی توصیه شده برای عکاس برتر منظره

لنزهای فوق العاده زیادی از انواع سازندگان وجود دارند، که همه آنها به شما کمک خواهند کرد تا تصاویر منظره و فضای به همراهز خیره کننده ای بگیرید. متاسفانه ما نمی توانیم همه آنها را در اینجا پوشش دهیم. انتخاب این که کدام یک از آنها برای شما مناسب هست، تصمیمی نیست که بتوان به آسانی گرفت، و ما شدیدا توصیه می کنیم که قبل از خرید یک لنز، اول آن را اجاره کنید. این یک راه عالی برای چند روز آزمایش کردن آن هست، تا ببینید آن لنز برای شما مناسب هست یا نه.

به همراه در نظر داشتن این موضوع، اینها بعضی از بهترین انتخاب های ما از بهترین لنزهای عکاس برتر منظره هستند که به ایجاد یک حس مقیاس کمک می کنند.

نیکون ۷۰-۲۰۰mm f/2.8 // کانن ۷۰-۲۰۰mm f/2.8

قیمت به همراهلا و وزن زیاد این لنز معروف ممکن هست خیلی از افراد را از خرید آن منصرف کند، اما دلیل خوبی وجود دارد که این لنز در کیف تجهیزات بسیاری از عکاسان حرفه ای جای دارد. من شخصا به عنوان یک جایگزین، لنز نیکون ۷۰-۲۰۰mm f/4 را دوست دارم. این لنز ارزان تر و سبک تر هست، کاهنده لرزش بهتری دارد، و بدون شک به همان اندازه شارپ هست (اگر شارپ تر نبه همراهشد). به همراه این حال، آن دیافراگم f/2.8 را از دست می دهید.

به طور مشابه، سونی ۷۰-۲۰۰mm f/4 نیز فوق العاده هست، و به همراهید به عنوان یک گزینه عالی در نظر گرفته شود.

نیکون ۲۰۰-۴۰۰mm f/4 // کانن ۲۰۰-۴۰۰mm f/4

اگرچه ممکن هست مجبور به همراهشید به همراه این لنزها مواردی از قبیل کیفیت نوری، اندازه دیافراگم، وزن، و قیمت را فدا کنید. به همراه این حال، نکته برجسته این لنزهای خاص این هست که از توانایی شما برای دستیابی به قابلیت های جدی در فشرده سازی هستفاده می کنند.

توانایی بسط تا ۴۰۰mm، فرصت های بسیار بیشتری را برای ثبت تصاویری که تنها در فکر شما هستند، فراهم می کند. یک نمونه عالی توانایی کم کردن فاصله (رسیدن به دوردست) و فشرده سازی منظره هست، مانند تصویر زیر، که می تواند تفاوت زیادی ایجاد کند:

نویسنده: جهستین کاتز (JUSTIN KATZ)

دانلود آهنگ مسعود صادقلو ما به هم میایم