هستفاده از اسپیدلایت ها در عکاس برتر خیابه همراهنی

۲۲ اسفند ۱۳۹۶ عکاسی

نوری که اسپیدلایت ها (فلاش) به من می دهند درهیچ زمانی از طول روز به آن دست پیدا نمی کنم، همیشه هستفاده از آن در خیابه همراهن، چه برای عکاسان ایرانی و چه عکاسان خارجی سخت بوده هست.

هستفاده از آن در خیابه همراهن برای مردم عجیب می به همراهشد و اینکه شما در حین عکاس برتر پرتاب نور داشته به همراهشید، نگاه ها را به سمت شما جلب می کند. شاید این نگاه ها برای بعضی از عکاسان سخت به همراهشد، ولی به دلیل اینکه عاشق عکاس برتر بوده ام فراموش کرده ام اینکه مردم در موردم چه فکر می کنند.

مهمترین بخش هستفاده از اسپیدلایت به غیر از اینکه یک عکاس به همراهید نحوه ی هستفاده از آن را بداند، انتخاب چهره هایی هست که عکاس قصد دارد از آن ها هستفاده کند. بعضی از چهره ها به گونه ای هستند که نور اسپیدلایت ها به خوبی بر چهره ی آن ها می نشیند و این انتخاب چهره ها برای هر عکاس متفاوت می به همراهشد.

این که چه انتخابی داشته به همراهشیم بسته به حسی هست که هرعکاس نسبت به مردم اطرافش دارد که یک موضوع شخصی و درونی می به همراهشد و غیر قابل آموزش و توضیح دادن.

هستفاده از اسپیدلایت همیشه خطراتی را نیز برای عکاس به همراه دارد، ولی به همراه حضور مداوم در خیابه همراهن و هستفاده از آن یاد میگیریم که به همراه نزدیک تر شدن و ارتبه همراهط گرفتن به همراه مردم می توانیم این خطرات را تا حد زیادی کم کنیم.

نویسنده و عکاس: سلمان سام دلیری (اینستاگرام)مقدماتی نکات آموزشی عکاس برتر خیابه همراهنی

دانلود آهنگ مسعود صادقلو ما به هم میایم