نمایشگاه «سرایه آیینه‌ها» در گالری مهروا

۲۱ مرداد ۱۳۹۶ عکاسی

جمعه بیستم مرداد، نمایشگاه عکس‌های میلاد کارآموز به همراه عنوان «سرای آیینه‌ها» در گالری مهروا گشایش می‌یابد.

میلاد کارآموز در بیانیه این نمایشگاه نوشته هست:

«این‌که در تصاویر آنقدر که به همراهید زیبه همراه نیستیم٬ نشان از بد بودن تصاویر نیست. ما آموخته‌ایم که خود را در آینه زیبه همراه ببینیم. زاویه دید ما از خود در آینه٬ بهترین مهست و ما به همراه آینه در این نیرنگ همدست گشته ایم. اینجا سرای آینه‌هایی‌ست کمی رهستگوتر.

آنچه می‌نمایاند ما هستیم در نقش هایی که پذیرفته ایم. که از بدو تولد برای ما نوشته شده و ما مفتخرانه و بسیار رضایتمندانه به آن تن داده ایم٬ و می دهیم. که تولد ما نیز خود نقش تکراریِ والدیست. و ما خود بی اغماض ترین نگهبه همراهنان این حبسِ حاصل از خوهستهء جمعی ـ وفردی ـ هستیم.

آنچه هستیم بهترین هست؟ خوهست خودمان هست یا بر ما تحمیل شده و چون به همراه تعریف‌های از پیش تعیین شده همخوانی دارد٬ ما را مجال و توان و حوصلهء مخالفت نبوده و نیست؟»

زمان: ۲۰ – ۳۰ مرداد – ساعت ۱۷ – ۲۱

گالری مهروا: تهران کریمخان‌ زند – شهید عضدی – شماره ۳۸ 

دانلود آهنگ مسعود صادقلو ما به هم میایم