نمایشگاه «رشت؛ به همراهزآرایی» سعیده افروخته در گالری هپتا

۱۵ آذر ۱۳۹۶ عکاسی

روز جمعه ۱۷ آذر، گالری هپتا میزبه همراهن نمایشگاه عکس و چیدمان چندرسانه‌ای «رشت؛ به همراهزآرایی» خواهد بود.

«رشت؛ به همراهزآرایی» چیدمان و مجموعه عکس‌های «سعیده افروخته» هست که منظر شهر زادگاهش «رشت» را به همراه نگاهی متفاوت و انتزاعی ثبت کرده هست. حذف نگاه معمول به شهر و دیدن آنچه در مرحله اول از شهر به چشم نمی‌آید، رویکردی هست که سعیده افروخته در عکس‌هایش به‌کار گرفته هست. علاوه بر این چیدمان چندرسانه‌ای به همراه پخش ویدئوآرت و به همراهزسازی صدا و نورهای شهری، گویی تکرار تکه‌ای از شهر رشت در گالری هست. افروخته دربه همراهره عکس‌هایش چنین می‌گوید: این عکس‌ها حاصل سه سال پرسه زدن‌های عکاسانه هست در خیابه همراهن های رشت،  سال‌هایی که در خرمشهر و کیش زندگی می‌کردم و در آمد و رفت‌های فصلی، شهر را گویی از پشت شیشه‌ای اشک‌ریز می‌دیدم. به همراهران‌ریز. در تضاد قحطی به همراهران و افق یک دست سپید آفتاب جنوب به همراه ابرهای کبود و رنگ خاکستری شهر، حائلی به میان می‌آمد تا همه چیز از آنچه که هست، رویاگون‌تر و هذیانی‌تر به همراهشد.

سعیده افروخته چنین می‌افزاید:

فاصله، آدم را به همراه رویا هم‌آغوش می‌کند و تو در هر به همراهزگشت به همراهران را و  آبی شیشه‌ها را و شفافیت‌ها را شبیه همان خواب‌ها و رویاهایی که در هجرت، در تبعید، یا در سفر می‌بینی توی شهر جستجو می‌کنی. چشم تو، همسو به همراه غیاب ایام، نه به همراهزتاب همه‌ی شهر که خیره به سطوحی در‌هم و حجم‌هایی دفرمه هست. خیره به مرز‌هایی درهم فرورفته، به همراه نورهایی که از درون سطحی تو را نشانه می‌روند، و همه چیز را بر وارونگی نسبت‌ها بنا می‌کنند؛ از شکاف یخچال‌های شهری، شیروانی‌های سرخ‌رنگ را مکرر دیدن، نئون‌های شب را در آسفالت خیس به به همراهزی گرفتن. و در دل درختی رو به کلیسای مسروپ مقدس، پیانوی ساز فروشی را ناگهان یافتن. انعکاس نور در شیشه‌ها و به همراهزخوانی وارونه‌ی جهانی که اعتبه همراهرش را از رویاهایت می گیرد.

در بخشی از هستیمنت این نمایشگاه آمده هست:

شهر گویی تصنیفی هست چند‌زبه همراهنی، به همراه واریاسیون‌ها و تغییرات مدامِ سوژه‌ها،  که به همراه قرار‌گرفتن در افق‌های گوناگون از رنگ و نور، زمانِ خطّی خود را به هم می‌زنند و گویی به سرنوشتی دیگر دچار می‌شوند.

 

موضوع شهر و منظر شهری از موضوعاتی هست که هپتا به همراه برپایی نمایشگاه‌های

مختلف، پیگیرانه آن را دنبه همراهل می‌کند. پیش از این نیز نمایشگاه‌هایی به همراه موضوع منظر شهری در هپتا برقرار شده هست؛ به‌عنوان مثال می‌‌توان به نمایشگاه عکس«منظر» و نقاشی «به همراهزمانده روز» در هپتا اشاره کرد. 

اين نمايشگاه روز جمعه ١٧ آذر افتتاح می‌شود و تا چهارشنبه ۲۹ آذر  برقرار هست.

هپتا در خیابه همراهن کریمخان، خیابه همراهن ایرانشهر، روبه‌روی پارک هنرمندان، بن‌بست نیکوشهر، شماره‌ سه واقع شده هست.

دانلود آهنگ مسعود صادقلو ما به هم میایم