ظرفیت پذیرش مقطع کار‌شناسی عکاس برتر در سال ۹۶

۲۱ مرداد ۱۳۹۶ عکاسی

   ظرفیت پذیرش دانشجو در مقطع کار‌شناسی عکاس برتر در سال ۱۳۹۶ اعلام شد. بر اساس جداول موجود در دفترچه شماره دو سازمان سنجش آموزش کشور (هنر و زبه همراهن‌های خارجی)، امسال تعداد ۶۱۳ نفر در مقطع کار‌شناسی رشته عکاس برتر مورد پذیرش دانشگاه‌های سراسری، غیرانتفاعی و پیام نور کشور قرار خواهند گرفت که شرح جزئیات آن به قرار زیر هست: 

دانشگاه‌های سراسری: 
– دانشگاه تهران: ۱۲ نفر روزانه (به همراه تفکیک جنسیتی ۶+۶ مرد و زن) 
– دانشگاه هنر تهران: ۸ نفر روزانه، ۶ نفر شبه همراهنه
– دانشگاه سمنان: ۲۰ نفر روزانه‌، ۱۰ نفر شبه همراهنه
– دانشگاه هنر اصفهان: ۱۵ نفر روزانه (به همراه تفکیک جنسیتی ۸ مرد و ۷زن) + ۲ نفر (۱+۱ زن و مرد) مخصوص مناطق محروم (صرفاً از هستان چهارمحال و بختیاری)

دانشگاه‌های غیر‌انتفاعی: 
– دانشگاه غیرانتفاعی ارم شیراز: ۶۰ نفر
– دانشگاه غیرانتفاعی حکیم ناصر خسرو ساوه: ۶۰ نفر
– دانشگاه غیرانتفاعی طبری به همراهبل: ۶۰ نفر
– دانشگاه غیرانتفاعی هنر شیراز: ۶۰ نفر

دانشگاه‌های پیام نور: 
– پیام نور تیریز: ۵۰ نفر
– پیام نور اصفهان: ۵۰ نفر
– پیام نور دماوند: ۵۰ نفر
– پیام نور اهواز: ۵۰ نفر
– پیام نور شیراز: ۵۰ نفر
– پیام نور یزد: ۵۰ نفر

   لازم به ذکر هست که پذیرش ۵۴۰ نفر از ظرفیت مذکور، صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی توسط دانشگاه‌های پیام‌نور و غیر‌انتفاعی صورت می‌پذیرد و نکته دیگر اینکه ۳۰ درصد از این ظرفیت اعلام‌شده به سهمیه شهدا و ایثارگران اختصاص داده خواهد شد.


نویسنده امید امیدواری


دانلود آهنگ مسعود صادقلو ما به هم میایم