درک نور سخت و نور نرم در عکاس برتر

۱۶ شهریور ۱۳۹۶ عکاسی


هنگام راه اندازی هستودیو عکاس برتر خودتان در خانه، مهم هست که مفهوم نورپردازی را درک کنید، که به همراه آن، مفهوم نور سخت و نور نرم، و تفاوت بین این دو می آید.نور سخت سایه ها و انتقال های (گرادینت هایی) کمی از نور به تاریکی ایجاد می کند و بسیار سخت و خشن هست. در واقع، این نور در واقعی ترین شکل خود بدون هیچ گونه پخش هست. نور سخت برای به همراهفت ها ایده آل هست چون سایه های سخت و کنترهست به همراهلا ایجاد می کند. نور سخت معمولا از یک منبع کوچک، در مقایسه به همراه سوژه می آید. نور روشن خورشید در هنگام ظهر معمولا نور سخت ایجاد می کند، و سایه ها بسیار مشخص و به همراه خطوط سخت هستند.


از طرف دیگر، نور نرم از یک منبع بزرگتر از سوژه می آید و برای افراد جالب تر هست. علت آن این هست که نور نرم در اطراف سوژه می پیچد و سایه ها را پر کرده و کنترهست را کاهش می دهد. نور طبیعی روز در یک روز ابری سایه های نرمی ایجاد می کند (اگر اصلا ایجاد کند)، به همراه خطوط نرم و مات، اگر سایه ای وجود داشته به همراهشد.

نور سخت سایه های سخت ایجاد می کند (تصویر چپ) و نور نرم سایه های نرم (تصویر رهست)


کار کردن در هستودیو خانگی خودتان به این معنی هست که شما به همراهید درک کنید نور نرم و نور سخت چطور عمل می کنند. آن نوری که بر روی سوژه یا شیئی که شما در حال عکاس برتر از آن هستید می تابد، چه نور نرم به همراهشد و چه سخت، به اندازه منبع نور و البته سوژه شما بستگی خواهد داشت. یک منبع نور بزرگ، نور را در اطراف یک سوژه کوچک می پیچاند که سایه ها را پر کرده و کنترهست را کاهش می دهد، در حالی که یک منبع نور کوچک نور را به سمت یک سوژه (یا شیء) بزرگ هدایت کرده و سایه های سخت و کنترهست به همراهلا ایجاد می کند. به همراه درک این که نور نرم و سخت چگونه عمل می کنند، شما به همراهید قادر به دستکاری (کنترل) منبع نور خود به همراهشید تا سوژه را برجسته کرده و افکت مورد نظر خود را به دست آورید.


دو راه برای نرم کردن نور در فضای داخلی وجود دارد. اولین راه نزدیک تر کردن منبع نور به سوژه هست (به همراه این حال قانون اول را به یاد داشته به همراهشید، این نور به همراهید بزرگتر از سوژه شما به همراهشد)، و دومین راه هستفاده از رفلکتورها و دیفیوزرههست. اینها سایر تجهیزات نورپردازی عکاس برتر هستند که ممکن هست بخواهید خرید یا سرمایه گذاری بر روی آنها را مد نظر داشته به همراهشید. هنگام عکاس برتر از سوژه ها، یک نور نرم تر درخشش جالب تر و طبیعی تری به آنها می دهد، و این نور را می توان از طریق تعدیل کننده های نور به دست آورد.


به منظور به دست آوردن یک نور سخت تر، شما به همراهید منبع نور را از سوژه دورتر کنید، و به جای هستفاده از رفلکتورها و دیفیوزرها، به همراهید از یک لامپ تنها (بدون این که چیز دیگری روی آن نصب شده به همراهشد) هستفاده کنید. برای درک بهتر این موضوع، لامپی را تصور کنید که در یک رفلکتور نصب شده هست. در واقع این رفلکتور بزرگتر هست که به منبع نور تبدیل می شود. این اتفاق به این دلیل رخ می دهد که یک لامپ تنها در واقع هیچ رفلکتوری ندارد، بنابراین نور آن بسیار کوچکتر هست. از آنجا که این لامپ بیشتر یک منبع نور نقطه ای هست، نور سخت تری بر روی سوژه ایجاد می کند. این نور فاقد یک رفلکتور برای متمرکز کردن نور هست، از این رو محدوده آن کوتاه تر از انواع دیگر نور هست.

متوسط نکات آموزشی هستودیو عکاس برتر خانگی نورپردازی

دانلود آهنگ مسعود صادقلو ما به هم میایم